Welkom op De Nieuwe School

Een school waar je leert samenleven. Ouders maken over het algemeen een bewuste keuze voor jenaplanonderwijs. Geheel in stijl van de jenaplangedachte zijn ouders betrokken bij het reilen en zeilen van De Nieuwe School.

Communicatie tussen de leerkrachten en ouders over de ontwikkeling van hun kind, de gang van zaken op De Nieuwe School en alle onderwerpen die hierbij komen kijken zijn voor ons van essentieel belang.

Daarom nodigen we je graag uit om kennis te maken en de school te bekijken en samen te praten over onze ideeën over onderwijs en de opvoeding. Voor een afspraak kun je contact opnemen met de school.

Over de school

Op De Nieuwe School zitten ongeveer 175 kinderen. Zij zijn verdeeld over zeven stamgroepen. Op dit moment zijn dit twee onderbouwgroepen ( groep 1 en 2), drie middenbouwgroepen ( groep 3, 4 en 5) en twee bovenbouwgroepen ( groep 6, 7 en 8). Iedere stamgroep telt tussen de 25 en 29 kinderen.

De Nieuwe School werkt met een continurooster. Dat betekent dat de kinderen tussen de middag op school blijven om hun meegebrachte brood en fruit op te eten. Daarna spelen ze samen buiten. We starten ‘s morgens om half negen; de deur gaat om 8.15 uur open.

De kinderen van groep 5 tot en met 8 blijven iedere dag tot 14.15 uur op school. De kinderen van groep 1 tot en met 4 zijn op woensdag en donderdag om 12.15 uur vrij; de andere dagen blijven zij ook tot 14.15 uur op school.

Wat maakt De Nieuwe School eigenlijk zo leuk? Een aantal kinderen van de school ging na een les Camera- en Interviewtechniek met een iPad op zoek naar het antwoord op die vraag.

Een jenaplanschool is en school waar je leert samenleven

De Nieuwe School is een jenaplanschool, waarin de totale ontwikkeling van ieder kind centraal staat. Ieder kind heeft meer of minder behoefte aan beweging, samen zijn, zelfstandigheid en leiding om zich te kunnen ontwikkelen. In alle situaties tijdens gesprek, spel, werk en viering wordt aandacht besteed en gebruik gemaakt van deze verschillende behoeftes. Zo ontwikkelen kinderen hun talenten en kwaliteiten  en leren ze hun beperkingen kennen.

De Nieuwe School werkt volgens de gedachte van Peter Petersen (1884 – 1952). Hij streefde naar een opvoeding tot vrije, verantwoordelijke personen die zich inzetten voor anderen. Wij staan in deze tijd natuurlijk in een heel ander maatschappelijk krachtenveld dan Petersen destijds. Toch menen we dat zijn Jenaplan een goed uitgangspunt vormt voor ons onderwijs, aangepast aan de eigentijdse Nederlandse situatie.

Aanmelding

Wij laten kinderen toe die voldoen aan de volgende criteria:

  • Kinderen die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt
  • Kinderen die deelnemen aan alle activiteiten, zoals beschreven in het schoolplan, activiteitenplan, de jaarkalender en het ritmisch weekplan.

Kinderen kunnen voor het eerst naar school als ze de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. Ouders kunnen hun kind aanmelden vanaf de dag dat het kind drie jaar is. De Nieuwe School laat per schooljaar maximaal twintig vierjarige kinderen toe, tenzij het bestuur heeft besloten hiervan af te wijken. We tellen van 1 augustus tot 1 augustus.

Informatie

In het menu rechts vind je actuele en uitgebreide informatie over onze jenaplanschool. In het Vakantierooster kun je vinden wanneer de school gesloten is in verband met vakantie of studiedagen. De Jaarkalender laat alle activiteiten per kalendermaand zien, zoals maandvieringen, vakanties, studiedagen en spreekavonden. Deze kalender heeft betrekking op dit schooljaar. In de Schoolgids, het jaarplan en het jaarverslag vind je informatie die voor dit schooljaar geldt. In het Schoolplan treft je alle informatie aan over de school, die niet alleen geldig is voor dit schooljaar, maar voor de komende jaren. In het Schoolondersteuningsplan staat beschreven hoe de zorg in school is geregeld

Contact

De Nieuwe School
Voorhaven 114
1135BT Edam
0299 371035
info@denieuweschool.nl