Over De Nieuwe School

De Nieuwe School is een algemeen bijzondere basisschool.
Een algemene school betekent dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars overtuiging of mening.
Er wordt aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De school brengt verschillende denkbeelden bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in gesprek gaan. Je leert beter met elkaar samenleven, als je weet wat anderen beweegt.

Een bijzondere basisschool houdt in dat ouders het bestuur van de school vormen. En alle ouders lid zijn van de Vereniging Nieuwe School. Zij komen driemaal per jaar bijeen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Dan verantwoordt het bestuur zich en worden belangrijke beslissingen aan de ouders voorgelegd.