Aanmelding

Wij laten kinderen toe die voldoen aan de volgende criteria:

  • Kinderen die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt.
  • Kinderen die deelnemen aan alle activiteiten, zoals beschreven in het schoolplan, activiteitenplan, de jaarkalender en het ritmisch weekplan.
  • Kinderen waarvan de ouders bewust kiezen voor een Jenaplan school.
  • Kinderen waarvan de ouders bewust kiezen voor een school die een Vereniging is en daarbij bereid zijn actief te participeren als lid van deze vereniging.

Kinderen kunnen voor het eerst naar school als ze de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. Ouders kunnen hun kind aanmelden vanaf de dag dat het kind drie jaar is. Broertjes en zusjes van kinderen die reeds naar school gaan hebben voorrang bij plaatsing. In het geval dat er meer kinderen worden aangemeld dan de school dat jaar kan aannemen, ontstaat een wachtlijst. Aanmelding kan door op de verjaardag van het kind of zo snel mogelijk daarna, maar in ieder geval voor het einde van de periode waarin het kind jarig is, te bellen naar de directeur van de school.

Om een goede spreiding van kinderen te krijgen gedurende het schooljaar, is het schooljaar gesplitst in vier perioden van drie maanden:

  • periode 1: van 1 september tot 1 december
  • periode 2: van 1 december tot 1 maart
  • periode 3: van 1 maart tot 1 juni
  • periode 4: van 1 juni tot 1 september

Het aantal kinderen dat zal worden toegelaten kan per schooljaar verschillen. Dit is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de doorstroom van kinderen en de grootte van de groepen. Kwaliteit van onderwijs zal altijd voorop staan, evenals het welbevinden van de kinderen, het team en de veiligheid op de school.

Plaatsing

Ouders bellen op de verjaardag of zo snel mogelijk daarna, maar in ieder geval voor het einde van de periode waarin het kind jarig is naar Brigitte Lang, de directeur van de school. Aan het einde van elke periode sluit de inschrijvingsmogelijkheid van die periode en worden ouders door de directeur gebeld om aan te geven of het kind kan worden geplaatst of op de wachtlijst komt. Geboortedatum van het kind is leidend voor plaatsing. Indien een kind aangemeld wordt nadat de inschrijvingsmogelijkheid van een periode voorbij is, kan het kind op de wachtlijst geplaatst worden.

In de loop van het voorjaar wordt instroom en doorstroom besproken door bestuur en directie en zal ook de wachtlijst worden behandeld. Ook hier zal zoveel mogelijk gekeken worden naar gelijkmatige verdeling van instroom over het jaar. Indien het kind op de wachtlijst staat en alsnog geplaatst wordt op school, wordt de ouder gebeld aan einde van periode 3.

Indien het kind kan worden geplaatst sturen ouders ter bevestiging van de aanmelding een e-mail aan de school (brigitte.lang@denieuweschool.nl) met gegevens van het betreffende kind. De school stuurt een bevestiging van de aanmelding aan de ouders per e-mail.

Daarna volgt een kennismakingsgesprek met de directeur, als dat nog niet heeft plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek wordt het inschrijfformulier en het machtigingsformulier voor de (vrijwillige) schoolkosten overhandigd. Na inlevering en ondertekening van het inschrijfformulier is de inschrijving definitief.

Als het kind niet geplaatst kan worden, krijgen ouders de mogelijkheid om hun kind op de wachtlijst te plaatsen voor zij-instroom. Dit is ook van toepassing voor ouders die een overstap willen maken van een andere basisschool naar De Nieuwe School.

Deze wachtlijst wordt in ieder geval, evenals de wachtlijst voor instroom bij de kleuters, besproken in tweede helft van het schooljaar als zicht is op doorstroom van kinderen. Het kan ook voorkomen dat er een plek ontstaan als een kind halverwege het schooljaar de school verlaat. Ouders van het kind dat dan in aanmerking komt voor zij-instroom, kunnen dan benaderd worden.

Indien een kind van de wachtlijst kan worden geplaatst op school, volgt de procedure zoals omschreven bij reguliere instroom.

Contact

De Nieuwe School
Voorhaven 114
1135BT Edam
0299 371035
info@denieuweschool.nl