Aanmelding

Ouders bellen op de verjaardag of zo snel mogelijk daarna naar Brigitte Lang, de directeur van de school. Dan horen ze direct of het kind geplaatst kan worden of op de wachtlijst komt. Vervolgens sturen ouders ter bevestiging van de aanmelding een e-mail aan de school (info@denieuweschool.nl) met gegevens van het betreffende kind. De school stuurt een bevestiging van de aanmelding aan de ouders met de datum van aanmelding.

Daarna volgt een kennismakingsgesprek met Brigitte, als dat nog niet heeft plaatsgevonden. In juni is een informatie-avond voor alle nieuwe kleuterouders. Op die avond wordt het inschrijfformulier, het machtigingsformulier voor de schoolkosten en de groepsindeling van het volgende schooljaar verstrekt.

Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en het machtigingsformulier is de inschrijving van het kind definitief. In geval meer kinderen worden aangemeld dan de twintig kinderen die de school per schooljaar aanneemt, ontstaat een wachtlijst. Om een goede spreiding van kinderen te krijgen gedurende het schooljaar, is het schooljaar gesplitst in vier perioden van drie maanden:

  • periode 1: van 1 augustus tot 1 november
  • periode 2: van 1 november tot 1 februari
  • periode 3: van 1 februari tot 1 mei
  • periode 4: van 1 mei tot 1 augustus

Plaatsing

In elke periode worden vijf kinderen geplaatst. Als er in een periode meer dan vijf kinderen zijn aangemeld, dan worden de kinderen op de wachtlijst voor die betreffende periode geplaatst. De datum van telefonische aanmelding door de ouders is bepalend voor de volgorde van inschrijving van het kind. Hierbij geldt: het kind dat als eerste is aangemeld in een periode wordt als eerste ingeschreven. De datum van aanmelding ligt nooit voor de datum waarop het kind drie jaar is geworden. Ingeval in een periode minder dan vijf kinderen aangemeld zijn, komen de kinderen die op de wachtlijst van de direct daaraan voorafgaande periode staan in aanmerking. Hierbij geldt weer dat de datum van aanmelding bepalend is voor de volgorde. Als de kinderen van de wachtlijst van die periode zijn geplaatst of er is geen wachtlijst voor die periode, dan komen de kinderen van de wachtlijst van de periode direct daaraan voorafgaand in aanmerking om geplaatst te worden. Dit gaat zo door tot en met de eerste periode van het schooljaar. Op de eerste schooldag van de nieuwe periode wordt vastgesteld welke kinderen van de wachtlijst geplaatst kunnen worden. De betreffende ouders worden daarover direct geïnformeerd.

Contact

De Nieuwe School
Voorhaven 114
1135BT Edam
0299 371035
info@denieuweschool.nl