Jenaplanessenties

Om een actieve, zelfverantwoordelijke medeburger te worden hebben kinderen naast kennis ook vaardigheden nodig. Zo kennen wij de jenaplanessenties: plannen, communiceren, verantwoorden, reflecteren, ondernemen, creëren, presenteren en zorgen voor elkaar. Deze lijken op de 21st century skills. Bij zoveel mogelijk activiteiten oefenen kinderen naast het vergaren en verwerken van kennis, zoals bijvoorbeeld rekenen, ook een vaardigheid.

Stamgroepen

De Nieuwe School werkt met stamgroepen, waarbij in iedere groep jongste, middelste en oudste kinderen zitten. In de groep zitten kinderen bij elkaar in tafelgroepen. Op deze manier stimuleren we dat kinderen van en met elkaar leren. Door steeds van rol te wisselen ontwikkelen kinderen zich in sociaal emotionele zin.
Ieder jaar gaan de midden- en bovenbouwers aan het begin van het schooljaar op kamp. Zo zorgen we dat de groep een hechte groep wordt. Het werken in stamgroepen heeft een groot effect op het pedagogisch klimaat.

Gesprek

Elke dag is er een kringgesprek. Dat kan een kring zijn, waarin kinderen hun verhalen over het weekend kwijt kunnen. Maar ook een gesprek waarin kinderen onderzoeken of water meer ruimte inneemt dan ijs, met als thema ‘Moeten we ons zorgen maken over het water in de grachten, nu het weer gaat dooien?’ Of een filosofiegesprek over ‘Zijn wij hier echt op deze plek met zijn allen?’ Er kan ook een specifieke vorm van een kring zijn, zoals de boekenkring,  verslagkring of nieuwskring. In de kring gelden vaste afspraken over het luisteren naar en het reageren op elkaar. Kinderen leren zich zo in een grotere groep te uiten en zich te presenteren. Zo komen de kerndoelen voor mondeling taalgebruik aan de orde.

Spel

Spel neemt een belangrijke plaats in de sociale ontwikkeling van kinderen in. Door het vrij en geleid spel leren zij omgaan met regels, winnen en verliezen en samenspelen. Dit kan bijvoorbeeld op het plein, maar ook in de kring en tijdens een blokuur.

Werk

Vanuit de jenaplangedachte wordt speciale aandacht besteed aan het leren samenwerken en het zelfstandig werken. In de onderbouw wordt begonnen met de kinderen zelfstandig taken uit te laten voeren. Langzamerhand groeien opdrachten uit tot dag- en weektaken in de bovenbouw. Verder is er vanuit de jenaplangedachte aandacht voor het bevorderen van het ontdekkend leren en het leren werken onder eigen verantwoordelijkheid. Het onderwijs is zo georganiseerd dat rekening kan worden gehouden met het ontwikkelingsniveau van het kind. Afwisselend wordt les gegeven en gewerkt in kleine of grotere groepen. Afhankelijk van de behoefte van een kind, krijgt het instructie of kan het zelfstandig aan de slag.

Bij het verwerken van de leerstof zetten we diverse middelen in: kinderen maken bij rekenen en het maken van teksten gebruik van een tablet. Bij andere activiteiten maken ze bijvoorbeeld een geschreven versierde tekst, een creatieve verwerking met hout of spelen ze samen een spel.

Viering

Op vrijdag sluiten we de week af met alle kinderen met een weeksluiting in de gemeenschapsruimte van de school. Op de kalender staat aangegeven wanneer deze weeksluitingen zijn. Anders sluit iedere groep de week af met een viering in de eigen stamgroep. Natuurlijk worden ook de verjaardagen uitgebreid in de stamgroep gevierd. En ook het evalueren van de werktijd of het behalen van een goed resultaat kan een viering waard zijn.

Contact

De Nieuwe School
Voorhaven 114
1135BT Edam
0299 371035
info@denieuweschool.nl