Er zitten ongeveer 177 kinderen op onze school. Deze kinderen zijn verdeeld over 7 stamgroepen. De school kent 2 onderbouw-, 2 middenbouw-, 1 tussenbouw- en 2 bovenbouwgroepen. Iedere stamgroep telt niet meer dan 30 kinderen. Per jaargroep kunnen we derhalve slechts 18/20 kinderen een plaatsje geven. De kinderen kunnen aangemeld worden vanaf de dag dat ze drie jaar geworden zijn, maar helaas moeten we regelmatig belangstellende ouders vertellen dat een bepaalde jaargroep vol is en dat hun kind slechts op een wachtlijst geplaatst kan worden. Voor broertjes en zusjes van een ouder kind dat al op school staat ingeschreven, wordt altijd een plaats vrij gehouden.Vanaf augustus 1996 maakt De Nieuwe School gebruik van het schoolgebouw aan de Voorhaven 114. Een gebouw met zeven prachtige groepsruimtes, een gemeenschapsruimte, een speellokaal voor de onderbouw, een documentatiecentrum, een aparte ruimte voor remedial teaching, een teamkamer, een directiekamer, een ruimte waar de server is opgesteld die ons computernetwerk bedient, een open keuken met daarin een kinderkeuken en een centrale hal. Het gebouw is ongeveer 60 jaar oud en ligt ingesloten tussen de Voorhaven en de Achterhaven in het oude centrum van Edam. In 2009 heeft een gedeeltelijke renovatie plaats gevonden en zijn de gezamenlijke ruimtes opnieuw geverfd. Het plein is ommuurd en is ingericht met bankjes, een voetbalveldje, klimtoestellen en beplanting. Wij voelen ons thuis in ons mooie onderkomen.

Welkom

Wat maakt De Nieuwe School eigenlijk zo leuk? Een aantal kinderen van de school ging na een les Camera- en Interviewtechniek met een iPad op zoek naar het antwoord op die vraag.

Actueel

 

In onderstaande links vind je belangrijke informatie over het aankomende schooljaar 2017/2018 evenals het jaarverslag van 2016:

Jaarverslag 2016
Jaarkalender 2017-2018
Schoolgids 2017 – 2018
Jaarplan 2017 -2018
Schoolplan 2017-2021